^

Etik ve Teknik

  • Pinterest
  • Google+
  • Facebook

Aydınlatma Danışmanlığı

Aydınlatma Danışmanlığı

Günümüzde, yatırım ve işletme maliyetleri açısından projelerde aydınlatma başlığının çok iyi yönetilmesi gerekmektedir. Üstelik sadece yatırımcının parasının değil aynı zamanda çevrenin ve küresel kaynakların da tüketildiği unutulmamalıdır.

Bu nedenlerle bina ve şehircilik projelerinde aydınlatma konusu, bir alt uzmanlık alanı olarak tek başına bir uzmanlık alanı olmuştur. Öyle ki, Aydınlatma, bazen elektrik mühendislerinin, bazen de mimarların karar verdiği bir alan olmak yerine bu alanda çalışan uzmanların görev alanı olarak benimsenmektedir.

Etik ve Teknik, Aydınlatma danışmanlığı alanına odaklanmış bir firma olarak, projelerin yapımı ve uygulamasında, mimari ve elektrik proje birimleri ve yatırımcı kanadı ile eşgüdüm içinde çalışarak sağlıklı bir işleyiş ve değerli bir eser yaratılmasına katkı yapar.