^

Etik ve Teknik

  • Pinterest
  • Google+
  • Facebook

İlkelerimiz

ILKELERIMIZ ADıMıZDA

İlkelerimiz

Etik ve Teknik, adını ilkelerinden alan bir firmadır. Temel ilkelerimizi şu şekilde sıralayabiliriz.

Bağımsızlık İlkesi

EVT hiç bir satıcı firma ya da kişi ile  doğrudan ya da dolaylı komisyon, gelir paylaşımı, prim vb. çıkar ilişkileri kurmaz. Bu sayede, projelerde seçim ve kararlarını nesnel ölçütlerle alır.

Teknik Beceri İlkesi

EVT, aydınlatma tasarımını, süslü sunumlarla ya da ikili ilişkilerle yürütülen bir yan alan veya hobi olarak görmez. Bu alana odaklanmıştır. Sektörün teknik bilgi anlamında önde gelenlerindendir.

Uluslararası Normlara Bağlılık İlkesi

EVT, aydınlatma tasarımının, sadece yapay aydınlatma olmadığını, doğal aydınlatmanın öncelikli olması gerektiğini bilir. Kalite, kullanım yerleri ve efektler açısından uluslarası norm ve eğilimleri yakınen takip eder.

Yaratıcılık İlkesi

EVT, projelerinde en yüksek fiyat etiketli ürün ve çözümlerin yerine özgün ve yaratıcı çözümlerle projelere değer katmak için çalışır. Projeye özel ürün tasarımları da dahil, pek çok yaratıcı çözüm sunar.